Aktör – All

Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Nivå: Första linjen

  • Samtalsstöd och vägledning för ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat förtrtyck och våld.
  • Konsultativt stöd och vägledning i enskilda ärenden för yrkesgrupper som arbetar med barn.

Det finns tusentals flickor och pojkar i Stockholms län som lever i en hederskontext. Origo är ett samarbetscentrum där flera myndigheter arbetar tillsammans under ett och samma tak för att hjälpa ungdomar som utsätts för hedersförtryck. Här finns allt på ett och samma ställe: Socialtjänst, polis och landsting.

På Origo finns både kunskap och spetskompetens. Och alla som jobbar på Origo känner till hederskulturen och det hedersrelaterade förtrycket. Origo finns också som ett stöd för vuxna som möter ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang. De kan kontakta Origo för att få tips och råd.

Origos målgrupper är:

– ungdomar mellan 13-26 år som utsätts för hedersrelaterat förtryck

– yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar och som behöver få konsultativt stöd och vägledning

Origo består av:

– ett fysiskt resurscentrum med lokaler i centrala Stockholm där de tar emot ungdomar som vill komma för att få stöd och rådgivning.

– ett virtuellt resurscentrum på nätet som riktar sig till både unga och yrkesverksamma som arbetar med ungdomar kommer under hösten 2015.

Kontaktuppgifter

Huvudtelefonnummer: 08-508 251 20

Telefonnummer för ungdomar: 020-25 30 00 (det kostar inget att ringa och syns inte på telefonräkningen)

Mer information om Origo, telefontider med mera finns här på Origos hemsida.