Aktör – Alla

Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Nivå: Generella

  • Erbjuder seminarier och utbildningsdagar kring hedersrelaterat förtryck och våld till yrkesverksamma och ideella aktörer.
  • I mån av tid besöker Origo högstadie- och gymnasieskolor i länet för att föreläsa om hedersrelaterat förtryck och våld för att informera om hur Origo kan hjälpa till.
  • Origobook – en digital plattform som är till för yrkesverksamma och frivilliga aktörer i Stockholms län som möter unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Här kan professionella utbyta tips, kunskaper, metoder och erfarenheter med varandra. Origobook syftar till att öka samverkan över kommun- och yrkesgränserna i länet samt att successivt involvera fler i det viktiga samarbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Nivå: Första linjen

  • Stöd och rådgivande samtal till ungdomar både via nätet och i Origos lokaler för de som vill komma på besök.
  • Konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma t.ex. inom polis, skola och fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt till frivilliga aktörer.
  • Länk till andra verksamheter som kan vara till hjälp.

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld som drivs i samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Här finns allt på ett och samma ställe: kuratorer, polis och barnmorska.

Origos målgrupper är:

– ungdomar mellan 13-26 år som utsätts för hedersrelaterat förtryck

– yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar och som behöver få konsultativt stöd och vägledning

Kontaktuppgifter

Huvudtelefonnummer: 08-508 251 20

Telefonnummer för ungdomar: 020-25 30 00 (det kostar inget att ringa och syns inte på telefonräkningen)

E-post: origo@stockholm.se

Mer information om Origo, telefontider med mera finns här på Origos hemsida.