Aktör – Alla

Barnmorskemottagning

Nivå: Första linjen

  • kontroller och undersökningar av fostret under graviditeten
  • föräldragrupper
  • abortsamtal
  • test för könssjukdomar

En  barnmorskemottagning tar emot kvinnor från 23 – 64 års ålder för omvårdnad och kontroller vid graviditet, för rådgivning och förskrivning av preventivmedel, för test för könssjukdom och gynekologiska hälsokontroller. Mottagningen arbetar för att förebygga oönskade graviditeter och reproduktiv ohälsa.

Barnmorskan förbereder gravida inför förlossning och föräldraskap både enskilt och i mindre grupper. Det går också bra att komma för samtal inför graviditet eller abortsamtal. Kvinnans partner är välkommen om hon önskar det.

Barnmorskan tar även emot män som vill testa sig för könssjukdom.

Barnmorskemottagningen arbetar på uppdrag av SLL och har ett flertal samarbetspartners bl.a länets kvinnokliniker, BVC och Familjecentraler.

Kontaktuppgifter

Hera barnmorskor