Aktör – All

Barnmorskemottagning

Nivå: Första linjen

  • kontroller och undersökningar av fostret under graviditeten
  • föräldragrupper
  • abortsamtal
  • test för könssjukdomar

Barnmorskemottagningen har i uppdrag att ta emot kvinnor från 23-64 års ålder. Barnmorskorna hjälper till med hälsovård och kontroller under graviditeten och eventuellt första tiden efter att barnet är fött. Under graviditeten erbjuder mödrahälsovården föräldragrupper. En föräldragrupp består av upp till åtta par. Ämnen som tas upp är bland annat graviditet, förlossning, amning, den första tiden efter att barnet är fött, föräldraskap och relationer. Föräldragruppen träffas som regel vid två tillfällen under graviditeten.

Mödravården ger också preventivmedelsrådgivning, tar gynekologiska cellprover, har abortsamtal och testar för könssjukdomar.

Kontaktuppgifter

Hera barnmorskor