Aktör – Nivå: Första linjen

MiniMaria – Beroendemottagning

Nivå: Första linjen

  • Information och rådgivning
  • Föräldrastöd

Nivå: Specialist

  • Alkohol- och drogbedömning
  • Motivationssamtal
  • Återfallspreventiva samtal
  • Cannabisprogram för unga

MiniMaria vänder sig till ungdomar som har problem med alkohol och/eller droger. Den som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol eller narkotika är välkommen att kontakta mottagningen. Även föräldrar, lärare och andra som är i kontakt med ungdomar i riskzonen kan kontakta mottagningen för konsultation. På MiniMaria arbetar behandlare/socionom, sjuksköterska och läkare. Bedömning, planering och behandling sker i samarbete med föräldrar. Har du frågor eller funderingar kring alkohol eller droger är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

Behandlare: 08-579 226 71, 08-579 226 59
Sjuksköterska: 08-123 47 56

MiniMaria på Sollentuna.se
Mer information på www.mariaungdom.se