Aktör – Alla

Kommungemensamma verksamheter

Nivå: Specialist

 • Specialistkompetens i form av logopeder, specialpedagoger m fl
 • Fler lärare och färre elever
 • Specifik lärarkompetens inom området.

Dessa verksamheter är avsedda för de barn och elever som trots olika stödinsatser inte klarar av att gå kvar i ordinarie verksamhet.

Arbetet innebär organisation kring och finansiering av kommungemensamma verksamheter. Rektor kan, tillsammans med vårdnadshavare, ansöka om plats i någon av nedanstående verksamheter.

För dessa barn och elever innebär det en stor hjälp att få möjlighet till ett extra stöd och målsättningen är att eleverna efter några terminer ska kunna gå tillbaka till ordinarie verksamhet.

 • Tal och språks förskoleverksamhet – för barn med grava tal- och språkstörningar.
 • Brageskolan – för elever i åk 1-9 med grava tal- och språkstörningar.
 • Brageskolan – för elever i förskoleklass – åk 3 med diagnos inom autismspektrat.
 • Silverdalsskolan – för elever i åk 4-GY med diagnos inom autismspektrat.
 • Mimer – för elever i åk 1-5 som är socialt utagerande och med beteendeproblem.
 • Fenix – för elever i åk 6-9 som är socialt utagerande och med beteendeproblem.
 • Djupdalsskolan – för elever i åk 4-9 med rörelsehinder.
 • Centrum för Integration och Flerspråkighet, CIFS – ansvarar för centralt mottagande av nyanlända elever, modersmålsverksamhet och studiehandledning i kommunala och fristående skolor i Sollentuna.

Årligen sker ett ansökningsförfarande där rektor för den särskilda undervisningsgruppen, psykolog och personal från avdelningen för stöd och utveckling ingår. I processen bedöms barnets/elevens behov utifrån bifogad dokumentation som kan innehålla åtgärdsprogram med uppföljningar, psykologutredningar och annan relevant dokumentation. Antalet platser inom varje verksamhet är begränsat. För de barn och elever som inte kan erbjudas en plats har ordinarie skolenhet möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp.