Aktör – Ålder: 13–16 år

Kommungemensamma verksamheter

Nivå: Specialist

 • Specialistkompetens i form av logopeder, specialpedagoger m fl
 • Fler lärare och färre elever
 • Specifik lärarkompetens inom området.

Dessa verksamheter är avsedda för de barn och elever som trots olika stödinsatser inte klarar av att gå kvar i ordinarie verksamhet.

Arbetet innebär organisation kring och finansiering av kommungemensamma verksamheter. Rektor kan, tillsammans med föräldrar, ansöka om plats i någon av nedanstående verksamheter.

För dessa barn och elever innebär det en stor hjälp att få möjlighet till ett extra stöd och målsättningen är att eleverna efter några terminer ska kunna gå tillbaka till ordinarie verksamhet.

 • Tal och språks förskoleverksamhet – för barn med grava tal- och språkstörningar.
 • Brageskolan – för elever i åk 1-9 med grava tal- och språkstörningar.
 • Brageskolan – för elever i förskoleklass – åk 3 med diagnos inom autismspektrat.
 • Utbildning Silverdal – för elever i åk 4-GY med diagnos inom autismspektrat.
 • Mimer – för elever i åk 1-5 som är socialt utagerande och med beteendeproblem.
 • Fenix – för elever i åk 6-9 som är socialt utagerande och med beteendeproblem.
 • Häggviksskolan – för elever i åk 4-9 med behov av en anpassad långsam studietakt (LSI). Inget nytt intag av elever sker till denna verksamhet.
 • Djupdalsskolan – för elever i åk 4-9 med rörelsehinder.
 • Centrum för Integration och Flerspråkighet, CIFS – ansvarar för centralt mottagande av nyanlända elever, modersmålsverksamhet och studiehandledning i kommunala och fristående skolor i Sollentuna.

Årligen sker ett ansökningsförfarande där rektor, psykolog och personal från avdelningen för stöd och utveckling ingår.

I processen bedöms barnens/elevens behov utifrån bifogad dokumentation som kan innehålla åtgärdsprogram med uppföljningar, psykologutredningar och annan relevant dokumentation. Elevernas behov prioriteras och utifrån antalet tillgängliga platser bedöms vilka som kan komma ifråga. Det är alltid rektor som därefter beslutar om vilka förskolebarn och elever som skall mottas i dessa verksamheter.  För de barn och elever som inte kan erbjudas en plats har enheterna möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp.