Aktör – All

Fritidsfältarna, kultur och fritid

Nivå: Generella

  • uppsökande arbete utomhus, i skolor, fritidsgårdar och på nätet

Nivå: Första linjen

  • lära känna ungdomarna som återkommande befinner sig i olika kommundelar
  • uppföljning av händelser med ungdomarna på till exempel fritidsgården eller med vårdnadshavare
  • kan under en period stötta/förstärka arbetet på en viss fritidsgård.

Fritidfältarna är fritidsledare som arbetar med uppsökande arbete i ungdomsmiljöer där vuxennärvaron är låg. Fritidsfältarna möter ungdomar på de ungas villkor i miljöer där ungdomarna spontant befinner sig. Fritidsfältarna vill vara en positiv och tydlig vuxenkontakt och skapa goda relationer till Sollentunas ungdomar. Målet är att skapa en tryggare tillvaro under kvällstid för de unga. Fritidsfältarna arbetar också med spontanaktiviteter och kan ingå i olika ungdomsprojekt, till exempel Ungdomar mot Våld. Föräldrar kontaktar ofta fältfritidsledarna i olika frågor. Fältfritidsledarna har ett nära samarbete med Farsor & morsor i Sollentuna, 08-festivalen, kommunens skolor, vaktbolaget CSG, fritidsgårdar, poliskontoret i Tureberg och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter: Om fritidsfältarna på Sollentuna.se