Aktör – Alla

Mobila fritidsledarna, kultur och fritid

Nivå: Generella

  • uppsökande arbete utomhus, i skolor, fritidsgårdar och på nätet

Nivå: Första linjen

  • lära känna ungdomarna som återkommande befinner sig i olika kommundelar
  • uppföljning av händelser med ungdomarna på till exempel fritidsgården eller med vårdnadshavare
  • kan under en period stötta/förstärka arbetet på en viss fritidsgård.

Mobila fritidsledarna arbetar för att skapa en tryggare tillvaro under kvällstid för unga i kommunen. Mobila fritidsledarna:

  • arbetar med uppsökande arbete i ungdomsmiljöer där vuxennärvaron är låg
  • möter ungdomar på de ungas villkor i miljöer där ungdomarna spontant befinner sig
  • vill vara en positiv och tydlig vuxenkontakt och skapa goda relationer till Sollentunas ungdomar.
  • arbetar med spontanaktiviteter och kan ingå i olika ungdomsprojekt, till exempel Ungdomar mot Våld.
  • har ett nära samarbete med Farsor & morsor i Sollentuna, 08-festivalen, kommunens skolor, vaktbolag, fritidsgårdar, poliskontoret i Tureberg och socialtjänsten.

Föräldrar kontaktar ofta mobila fritidsledarna i olika frågor.

Kontaktuppgifter: Om mobila fritidsledarna på Sollentuna.se