Aktör – Ålder: 0–5 år

Familjevåldsteam Nordväst

Nivå: Första linjen

  • Stöd och hjälp i form av individuella samtal

Familjevåldsteam Nordväst är en verksamhet som vänder sig till dig som är 16 år och äldre och som:

  • har svårt att hantera din ilska
  • hamnar i konflikter i dina relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer
  • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående.

Definitionen av våld i nära relation:
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

Du ges möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar.

  • Du blir lyssnad till och får hjälp att klarlägga dina problem
  • Du får möjlighet att förändra tankar och handlingar som leder till hot och/eller våld i dina relationer
  • Tillsammans hjälps vi åt att hitta alternativa handlingsmönster och strategier

Kontakten med Familjevåldsteam Nordväst är kostnadsfri, inga journaler förs och arbetet sker utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Familjevåldsteam Nordväst finns centralt i Sundbyberg.

Klicka här för att ladda ned en informationsfolder om Familjevåldsteam Nordväst

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-706 83 74 eller 08-706 83 76