Aktör – Nivå: Första linjen

Familjerättsbyrån

Nivå: Första linjen

  • Samarbetssamtal till föräldrar som inte lever tillsammans men som vill kunna samarbeta bättre om barnen.
  • Stödgrupper för barn

Nivå: Specialist

  • Hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerättsbyrån handlägger frågor som gäller bland annat faderskap och föräldraskap, gör adoptionsutredningar samt genomför utredningar på domstols uppdrag gällande barns vårdnad, boende och umgänge.

Familjerättsbyrån erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som inte lever tillsammans och stödgrupper för barn som har separerade föräldrar. På familjerättsbyrån kan du också få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerättsbyrån sätter barnen i centrum. Dagens lagstiftning betonar föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn. Utgångspunkten är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda.

Kontaktuppgifter:

Via telefonrådgivningen kan du få kortare informations- och rådgivningssamtal.
Telefonnumret är 08-590 970 00. Telefontiderna är måndag till fredag kl. 9.00-12.00. Du kan vara anonym när du ringer.

Familjerätten för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna