Aktör – All

Enheten för ekonomiskt bistånd och integration

Nivå: Första linjen

  • Föräldracirklar
  • Hälsokommunikation

Enheten för ekonomiskt bistånd och integration arbetar bland annat med att ge stöd till den som har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen.

En del av det stöd som erbjuds inom introduktionsprogrammet är direkt riktat till föräldrar, till exempel i form av föräldracirklar. I föräldracirklarna kan föräldrar som nyligen beviljats uppehållstillstånd delta. Föräldracirklarna syftar till att stödja och stärka nyanlända föräldrar i deras föräldraroll. I föräldracirklarna träffas föräldrarna i grupp och talar om olika teman, t ex: barnuppfostran, förbudet mot barnaga, skolan och socialtjänsten.

En del av stödet som erbjuds inom introduktionsprogrammet riktar sig till ungdomar i form av hälsokommunikation. Hälsokommunikation syftar till att ungdomarna ska få ökade kunskaper om hur en hälsosam livsstil ser ut och vilka levnadsvanor som är hälsofrämjande. De ska också få goda kunskaper om hur hälso- och sjukvården fungerar. Vid träffarna, som sker i gruppform, diskuteras t ex kosthållning, det nya samhället och normer kring sexualitet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till flyktingsamordnaren: 08-579 226 63.

Mer information finns på Sollentuna kommuns hemsida.