Aktör – Alla

Enheten för flyktingstöd

Nivå: Generella

  • samhällsinformation
  • föräldrastöd
  • psykosocialt stöd
  • Kompis Sverige

Enheten för flyktingstöd arbetar bland annat med att ge stöd till den som har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av flyktingförordningen.

Enheten för flyktingstöd har  i samverkan med enheten för föräldrastöd grupper som riktar sig till nyanlända föräldrar. Grupperna syftar till att ge föräldrar ökad kunskap om samhället samt stärka föräldrarollen. Här varvas samhällsinformation med diskussioner kring föräldraskapet. Gruppen pratar även om hur det är att vara förälder i ett nytt land.

Enheten har i samverkan med Rädda Barnen en gruppverksamhet på deltagarnas hemspråk för nyanlända kvinnor med barn. Gruppen har fokus på samhällsinformation och psykosocialt stöd

Enheten har också ett samarbete med Kompis Sverige där nyanlända familjer och unga vuxna, matchas ihop med en etablerad svensk. Läs mer på Kompis Sverige.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till gruppledare: 08-579 224 80.

Mer information finns på Sollentuna kommuns hemsida.