Aktör – Ålder: 13–16 år

BUP-klinikens akutenhet

Nivå: Specialist

  • Ger stöd och skydd vid akuta psykiatriska problem som inte kan vänta tills BUP i Sollentuna är öppet.

BUP-klinikens akutenhet har jouransvar för den barn- och ungdomspsykiatriska vården på kvällar, nätter och helger. Akutenheten ger krisbehandling och stöd till patient och anhöriga och försöker hitta en lösning på den akuta situationen. Ibland behöver man stanna över natten. Då samlas nätverket runt patienten dagen efter för att gå igenom vad som har hänt och vad som behöver göras för att situationen ska bli bättre. Utöver familjen kan också släktingar, personal från skolan, öppenvården och ibland socialtjänsten vara med på dessa möten.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till akutenheten: 08-616 69 00.

Jouren är öppen på vardagar kl. 16.00-08.00 samt dygnet runt under helgen. På vardagar kl. 08.00-16.00 har BUP i Sollentuna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården.

Mer information om BUP-klinikens akutenhet på Stockholms läns landstings hemsida.