Aktör – Alla

Brottsförebyggande rådet

Nivå: Generella

  • att förebygga återfall i brott
  • att uppmärksamma brottsoffrens situation

Brottsförebyggande rådet leder och samordnar kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Målet är att Sollentuna ska bli en tryggare kommun med en minskad brottslighet. Som generell målsättning gäller att förebygga och försöka minska återfallen i brott.

Mer information

Om Brottsförebyggande rådet på Sollentuna.se