Aktör – Nivå: Specialist

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Nivå: Specialist

  • ADL - Lära för Livet som utgår ifrån BBIC (Barns Behov I Centrum)
  • Hitta Rätt - utgår från BBIC. Varje ungdom får sin egen pärm.
  • hälsa, undersökning och utbildning
  • hjälp och stöd för att hitta rätt skola och utbildning
  • känslo – och beteendemässig utveckling rörande identitet, familj och sociala relationer
  • socialt uppträdande, att klara sig själv

Boende för ensamkommande barn och ungdomar kan vara olika former av utslussboenden:

  • Hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, där boendet är bemannat dygnet runt (oftast 14-19 år)
  • Stödboende med tillgänglig personal vissa timmar i veckan med telefonjour (från 16 år)
  • Heltidsboende hos en familj i ett familjehem.

Målet är att ungdomarna, med stöd och hjälp av personal/familjehem, ska bli självständiga och integreras i det svenska samhället.