Aktör – All

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Nivå: Specialist

  • ADL- Lära för Livet som utgår från BBIC (Barnens behov i centrum)
  • hälsa, undersökning och utbildning
  • hjälp och stöd för att hitta rätt skola och utbildning
  • känslo – och beteendemässig utveckling rörande identitet, familj och sociala relationer
  • socialt uppträdande, att klara sig själv.

Boende för ensamkommande flyktingbarn är ett stödboende för ensamkommande barn och ungdomar upp till 21 år. Boendet är bemannat dygnet runt. Personalen stödjer och hjälper ungdomarna till att bli självständiga och integrerade.