Aktör – Ålder: 17–19 år

Barnahus Stockholm Nord

Nivå: Första linjen

  • samordning mellan myndigheter