Aktör – All

Barnahus Norrort

Nivå: Första linjen

  • samordning mellan myndigheter

Vid Barnahus Norrort sker en samverkan med syfte att underlätta och förbättra situationen för barn som blivit utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott samt hedersrelaterade brott. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

På Barnahus norrort finns samtliga instanser: Socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnpsykiatri och barnmedicin, tillgängliga på en och samma plats. Eftersom barnen kan träffa alla myndighetspersoner på samma ställe slipper de upprepade förhör, intervjuer och samtal med olika syften. Genom ökad samverkan kan även handläggningstider och för barnet påfrestande utredningsprocesser förkortas.

Barnahus Norrort är ett samarbete mellan fem norrortskommuner (Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla), Region Stockholm polisområde Norr, Åklagarmyndigheten och Stockholms läns landsting. En samordnare är anställd på heltid. Sigtuna kommun är huvudman för Barnahus Norrort och basen finns i Sollentuna.

Kontaktuppgifter:

Professionella och yrkesgrupper som arbetar med barn och unga kan ta kontakt med samordnare för Barnahus Norrort på mobil: 070 429 07 75.

Besöksadress: Tingsvägen 19, 6 tr, Sollentuna

Om Barnahus Norrort på Sigtuna.se