Aktör – Nivå: Specialist

Autismcenter små barn

Nivå: Specialist

  • Tar emot remisser på små barn 0-4 år.
  • Ger insatser till små barn 0-6 år som har fått diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning eller med lindrig utvecklingsstörning.

Autismcenter små barn tar emot remisser på barn i åldern 0-4 år som fått diagnos inom autismspektrum. De barn som blir registrerade hos autismcenter små barn får insatser upp till 6 års ålder.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 354 50.

E-post: autismcenterbarn@sll.se

Mer information om autismcenter för små barn på Region Stockholms hemsida.