Aktör – Nivå: Specialist

Autismcenter små barn

Nivå: Specialist

  • Tar emot remisser på små barn 0-4 år.
  • Ger insatser till små barn 0-6 år som har fått diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning eller med lindrig utvecklingsstörning.

Autismcenter ger råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med diagnos inom autismspektrum. Autismcenter tar emot nya barn till och med det år då barnet fyller fyra. Barnen får insatser som längst tills de börjar första klass.Vi erbjuder kurser och temaföreläsningar samt individuella insatser.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 354 50.

E-post: autismcenterbarn.slso@sll.se

Mer information om autismcenter för små barn på Region Stockholms hemsida.