Aktör – All

Autismcenter för barn och ungdom

Nivå: Specialist

  • Insatser till barn och unga med diagnoserna autism och utvecklingsstörning i kombination.

Autismcenter för barn och ungdom erbjuder insatser till barn och ungdomar i  åldern 7-17 år med diagnoserna autism och utvecklingsstörning i kombination.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 355 60

E-post: autismcenterbu@sll.se

Information om autismcenter för barn och unga på Stockholms läns landstings hemsida.