Aktör – All

Aspergercenters barn- och ungdomsteam

Nivå: Specialist

  • Råd och stöd i gruppform till i första hand föräldrar vars barn har en autismspektrumdiagnos/ AST med normal begåvning. I mindre omfattning ges även stöd i grupp till barnen och ungdomarna och till andra närstående.

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga.

Aspergercenters barn- och ungdomsteam arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform. Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar 7-17 år.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 35 500.

E-post: aspergercenter@sll.se

Mer information om Aspergercenters kurs- och kunskapscenters barn- och ungdomsteam på Habilitering och hälsas hemsida (Region Stockholm).