Aktör – Alla

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Nivå: Specialist

  • Råd och stöd i gruppform till i första hand föräldrar vars barn har en autismspektrumdiagnos/ AST med normal begåvning. I mindre omfattning ges även stöd i grupp till barnen och ungdomarna och till andra närstående.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (f.d. Aspergercenter) är ett stöd- och kunskapscenter för bland annat barn och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter arbetar framför allt med råd och stöd i gruppform och vänder sig till familjer som har barn och ungdomar 5-17 år.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 35 500.

E-post: habkurscenter.slso@sll.se

Mer information om Habiliteringens kurs- och kunskapscenter på Habilitering och hälsas hemsida (Region Stockholm).