Aktör – Ålder: < 0 år

Barnmorskemottagning

En  barnmorskemottagning tar emot kvinnor från 23 – 64 års ålder för omvårdnad och kontroller vid graviditet, för rådgivning och förskrivning av preventivmedel, för test för könssjukdom och gynekologiska hälsokontroller. Mottagningen arbetar för att förebygga oönskade graviditeter och reproduktiv ohälsa.

Barnmorskan förbereder gravida inför förlossning och föräldraskap både enskilt och i mindre grupper. Det går också bra att komma för samtal inför graviditet eller abortsamtal. Kvinnans partner är välkommen om hon önskar det.

Barnmorskan tar även emot män som vill testa sig för könssjukdom.

Barnmorskemottagningen arbetar på uppdrag av SLL och har ett flertal samarbetspartners bl.a länets kvinnokliniker, BVC och Familjecentraler.

Kontaktuppgifter

Hera barnmorskor

Familjecentraler

En familjecentral är ett familjens hus, en mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde. På familjecentraler verkar flera yrkeskategorier tillsammans: barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och kurator. I Sollentuna finns tre familjecentraler; Sollentuna/Turebergs familjecentral, Edsbergs familjecentral och Rotebro familjecentral.

Familjecentralen erbjuder förutom sedvanlig mödra- och barnhälsovård – se under respektive rubrik – ett brett utbud av kurser och gruppaktiviteter för gravida och för föräldrar med barn upp till skolåldern.

Mer om kuratorernas arbete på Familjecentralerna:

Kuratorerna erbjuder stödsamtal enskilt, i par eller träffar föräldrar tillsammans med deras nätverk. Föräldrar kan ringa själva till kurator eller få hjälp av barnmorska, sjuksköterska inom BHV/BVC eller pedagog inom öppna förskolan. Om kuratorerna upptäcker att föräldrar har behov av mer stöd än vad de har möjlighet att erbjuda är deras uppgift att lotsa vidare. Föräldrastödssamtal kan handla till exempel om:

  • förälders egen svårighet, t ex nedstämdhet, ilska m.m.
  • svårighet i parrelationen
  • svårighet med barnet
  • samhällsstöd
  • samspel och anknytning
Kuratorernas medverkan i föräldragrupper

Barnavårdscentralen har föräldragrupper för förstagångsföräldrar. Kuratorerna träffar gruppen vid ett tillfälle när barnet är 2-3 månader tillsammans med barnmorska/sjuksköterska från BHV/BVC och pratar föräldraskap. Kuratorerna har också föräldragrupper för flerbarnsföräldrar tillsammans med en sjuksköterska från BHV/BVC. Grupperna träffas vid sammanlagt tre tillfällen och består av 8-10 föräldrar. Träffarnas innehåll handlar om föräldraskap, parrelationen, det lilla barnet, syskonrelationen och levnadsvanor. Pedagogen från öppna förskolan kommer in den tredje träffen och presenterar sin verksamhet. Anmälan till föräldragrupp finns på BVC’s anslagstavla.

Kontaktuppgifter kuratorer:

Elisabeth Bakerød, 08-579 221 34 – Sollentuna familjecentral

Annica Danielsson, 08-579 231 72 – Sollentuna familjecentral

Katarina Sjödin, 08-579 233 06 – Edsbergs familjecentral

Anders Thunholm, 08-579 223 57 – Rotebro familjecentral

Om familjecentraler på Sollentuna.se
Information om Stöd till föräldrar på Sollentuna.se