Aktör – Ålder: 6–12 år

Adhd-center

Nivå: Specialist

  • Insatser till barn och unga med diagnosen adhd samt till deras närstående.

Adhd-center är ett kurs- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd och deras anhöriga. Adhd-center vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående.

På adhd-center kan du lära dig mer om adhd, få kunskap om strategier som underlättar i vardagen, byta erfarenheter och tips med andra samt ta del av informationsmaterial.

Insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter.​

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 355 30

E-post: adhd-center@sll.se

Mer information om adhd-center på Region Stockholms hemsida.