Aktör – Ålder: 6–12 år

ADHD-center

Nivå: Specialist

  • Insatser till barn och unga med diagnosen ADHD samt till deras närstående.

ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. ADHD-center vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående.

ADHD-center är en länsövergripande landstingsverksamhet som är geografiskt placerad på Södermalm i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-123 355 30

E-post: adhd-center@sll.se

Mer information om ADHD-center på Stockholms läns landstings hemsida.