Start

Vilka arbetar med barn och ungdomars psykiska hälsa i Sollentuna? Vad finns det för resurser kring psykisk ohälsa? Vart ska jag vända mig?

Den här webbplatsen visar alla aktörer i Sollentuna som arbetar för att barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt ska få rätt insats. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer ska vara lätt att hitta.

Stress och ångest, Alkohol och droger, Social utsatthet, Självbild och identitet, Våld i hemmet, Mobbning och kränkning, Koncentration och uppmärksamhet, Utsatt för våld, Skolfrånvaro, Självskadebeteende, Ilska och utbrott, Självmordstankar, Tvång och fobier, Ätproblem, Kriminalitet, Depression och nedstämdhet, Sorg och kris, Brister i omsorgen, Funktionsnedsättning.

Läs mer »