Start

Vilka arbetar med barn och ungdomars psykiska hälsa i Sollentuna? Vad finns det för resurser kring psykisk ohälsa? Vart ska jag vända mig?

Den här webbplatsen visar alla aktörer i Sollentuna som arbetar för att barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt ska få rätt insats. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer ska vara lätt att hitta.

Stress och ångest, Alkohol och droger, Social utsatthet, Självbild och identitet, Våld i hemmet, Mobbning och kränkning, Koncentration och uppmärksamhet, Utsatt för våld, Skolfrånvaro, Självskadebeteende, Ilska och utbrott, Självmordstankar, Tvång och fobier, Ätproblem, Kriminalitet, Depression och nedstämdhet, Sorg och kris, Brister i omsorgen, Funktionsnedsättning.

Läs mer »
 • Har du behov av akut hjälp?

  Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

  Läs mer »
 • När gäller anmälningsplikt?

  Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt ansvar. Oftast får socialtjänsten kunskap missförhållanden genom en anmälan. Många yrkesgrupper har en anmälningsplikt.

  Läs mer »
 • Rätt hjälp i rätt tid

  De flesta barn och unga i Sollentuna mår bra, men för de som inte gör det är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid. SAGA Sollentuna finns för att underlätta att barn och unga som mår dåligt får rätt hjälp i rätt tid och är ett resultat av samverkan mellan de olika verksamheter i kommunen som möter barn och unga.

  Läs mer »